Upadłość konsumencka, jako efektywne oddłużanie

Mnóstwo osób w tej chwili (a w szczególności dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź będzie krótka albo nader wydłużona. Jednakże poniższy paragraf wierzę odpowie na wszelakie interesujące Cię sprawy kwestie. Po pierwsze możemy powiedzieć, że jest to nie mniej nie więcej jak ogłoszenie bankructwa w sytuacji, kiedy stwierdzimy, iż jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a dalsze opłacanie naszego zadłużenia jest niemożliwe (np. kwoty rat przewyższają w poważnym stopniu nasze przychody).

Upadłość konsumencka a niespłacone raty kredytuIstotnym motywem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy. Znaczy to, iż przekredytowanie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą oszustów kredytowych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest rozpatrywana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, kontroluje wiarygodność przedłożonych dokumentów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Powinniśmy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na zatajenie składników majątkowych i innego tego typu ruchy. Może to, albowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na wiele lat.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to niezmiernie trendy wątek pośród ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Od czasu wprowadzenia przepisów o upadłości konsumenckiej upłynęło już ponad 6 lat, pomimo tego dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie mówić o tym, iż stworzona instytucja prawna spełnia swą funkcję w naszym państwie. Jest to bez żadnych wątpliwości wynik noweli, która miała miejsce pod koniec 2014 r. Bieżące przepisy w znacznej mierze doprowadziły do liberalizacji reguł, na jakich możemy ogłosić upadłość i przyczyniły się do podwyższenia ilości pozytywnych postanowień wydawanych przez rodzime sądy w tym względzie.

Upadłość konsumencka krok po krokuPrzez pierwsze, bowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej mogło skorzystać już kilkaset osób w skali całego naszego państwa. To jest dobra informacja przede wszystkim dla jednostek, które nie mogą sobie poradzić ze regulowaniem własnych długów. Oczywiście każdy może ogłosić, iż jest trochę niesprawiedliwości w tym, iż ktoś brał kredyty bezrefleksyjnie a w tym momencie jego dług ma podlegać umorzeniu. Nie jest to do końca prawda a sam problem osób zadłużonych jest nieco bardziej wielowarstwowy i złożony.

Nierzadko jest, bowiem tak, iż dana osoba nawet chce spłacać swoje zadłużenia lecz realnie patrząc jest to po prostu fizycznie nierealne (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłatę wzrastających odsetek). W takiej sytaucji wyłącznym rozsądnym wyjściem z ciężkiej sytuacji jest tylko Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do rodzimego ustawodawstwa została wprowadzona pod koniec grudnia 2009. Przepisy odnośnie jej stosowania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Należy w tym miejscu wskazać, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko przedsiębiorstwa. Jednakże aktualnie jest to również dopuszczalne w wypadku konsumentów. Jej przeprowadzenie nie jest prostym zadaniem, wymaga specjalnej wiedzy prawniczej i sporej wytrwałości (całe postępowannie razem z wykonaniem planu spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Upadłość konsumencka - zadbaj o rzetelny wniosekJednakże Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach jest idealną alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie komornicze. Na ten stan rzeczy ingeruje wiele zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, że egzekucja komornicza niesie ze sobą spore nakłady (płacimy za koszty egzekucji, koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itd.) a oprócz swietny post do poczytania tego nierzadko z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze narasta. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten kłopot. Pod warunkiem, że się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje plan naprawczy. Spłacanie zobowiązań trwa najwyżej 3 lata a po tym okresie nieoddane zobowiązania podlegają czytaj tutaj umorzeniu. Oznacza to, iż nikt już może ich od nas egzekwować.

Upadłość konsumencka to doskonałe wyjście dla rzeczywiście każdej osoby, która jest niewypłacalna. Jakiś czas temu, bowiem z opcji ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać jedynie podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Ale już od końca grudnia 2009 roku taką sposobność mogą mieć również osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez przedłożone przepisy do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do krajów Europy Zachodniej gdzie tego rodzaju regulacje działały już z dużym powodzeniem od mnóstwa lat.

Z jakiej przyczyny upadłość konsumencka jest korzystna?


Jak podkreślają, bowiem specjaliści z branży kredytowej i bankowości problem niezwróconych zadłużeń narasta w naszym państwie od dużej liczby lat. Naturalnie nie możemy zapominać o rzymskiej regule prawa, jaka mówi, że kontraktów trzeba dotrzymywać niemniej jednak z 2-giej strony warto dodatkowo wziąć pod uwagę sytuację, osób nadmiernie zadłużonych, które nie mają autentycznych szans na spłatę swoich zobowiązań. Taki stan rzeczy natomiast generuje to, że uciekają one ze swoimi dochodami do szarej strefy. Wyjściem, dlatego w takim wypadku jest Upadłość konsumencka.

Nader często, albowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt lub też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę indywidualnego majątku, aby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, albowiem sprowadza do tego, że Upadłość konsumencka zapewnia dłużnikowi „nowe” życie, bez długów, bez uciążliwych telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Wyjściem problemu zadłużenia jest niewątpliwie Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu kiedy polski ustawodawca wprowadził aż do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama nazwa wskazuje z takiej ewentualności mogą skorzystać konsumenci innymi słowy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Dla podmiotów gospodarczych i firm stosowane będą inne przepisy. Warunkiem fundamentalnym aby można było przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Innymi słowy, że takowa osoba nie wydaje się być w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów które uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki w to, że zobowiązanie zostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się być sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów instytucji bankowych i sporą ilość pożyczek pozabankowych. Komornik pobiera wraz z jej świadczenia emerytalnego kwotę 300 zł, która nie zaakceptować pokrywa nawet odsetek od zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich wydarzeniach Upadłość konsumencka... jest jak najbardziej wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z tego plan jest podstawą aż do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie zaakceptować obciążają zbytnio jego budżetu może w sprawdz tutaj okresie maksimum 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z pożyczek


Upadłość konsumencka stała się w minionym czasie niezwykle skutecznym rodzajem na poradzenie sobie wraz z zadłużeniem, które nas po prostu przerasta. W tymże miejscu mam przede wszystkim na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy w to 2. 000 złotych, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak wskazują dane statystyczne tylko od czasu początku roku 2016 po Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad trzy tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości była sporo mniejsza. Z pewnością jest to związane z nowelizacją przepisów, która w znaczący sposób zliberalizowała zasady, dzięki jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie morału w wynosi zaledwie 30 zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać z w siedzibie sądu po wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie całkowitej procedury jest możliwe chociażby bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeśli nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek w temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” wyjąwszy większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi stanowić. Jeżeli nasza sytuacja powiązana z zadłużeniem jest skomplikowana to warto skorzystać wraz z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *